בסיום ההגרלה הראשונה יפורסם שם הזוכה הראשון!

האם זה יהיה אתה?